Додаток  

                                           до рішення  ради  № 24-1/VІІ від 07.11.2018 р.

                                                                

                                                             Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  Павлівською  сільською радою в 2018  році

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів, які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання.

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема проекти регуляторних актів:

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у засобах масової інформації та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15 грудня поточного року.

      Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів,  а також зміни до нього, оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 Всього сільською радою за  2018 рік прийнято 2  регуляторних акти:

  1. Про  встановлення ставок земельного податку, пільг з його  сплати та 

    розміру орендної плати на  2018 рік;

    2. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік.

   Станом на 01.12.2018 року у   сільській раді є 2  діючих регуляторних акти, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

     Протягом 2018 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин, вимогам законодавства, а також відкритості, прозорості процесу регуляторної діяльності.

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

    Сільська  рада планує у 2019 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

   Сільський голова                                              Н. Слободяник