ПАВЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

  Від 29.06.2017 р. № 14-1/VІІ                       

  с. Павлівка Перша                             

   

 

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2018 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2., 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  20.05.2011 № 4/4, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 07.06.2017 р.,  сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2018 рік   ставки  земельного податку в межах населеного пункту -  село Павлівка Перша     за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один    ( один)  квадратний метр землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

     1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3%,  в тому числі:

Рілля– агрогрупа :

41л

40209,42  х 0,3%  =  120,63  грн./га ;

49л

31350,06  х 0,3%  =  94,05  грн./га;

50л

23172,34  х 0,3%  =  69,52  грн./га;

51л

19082,22  х 0,3%  =  57,25  грн./га;

53л

42254,56  х 0,3%  =  126,76  грн./га;

55л

36119,29  х 0,3%  =  108,36  грн./га;

56л

27259,86  х 0,3%  =  81,78  грн./га;

57л

21808,99  х 0,3%  =  65,43  грн./га;

133л

33395,13  х 0,3%  =  100,18  грн./га;

208л

36119,29  х 0,3%  =  108,36  грн./га;

209л

47023,79  х 0,3%  =  141,07  грн./га.

                                

сіножаті   - агрогрупа :

50л

4020,00 х 0,3%  =  12,06  грн./га;

51л

3349,99  х 0,3%  =  10,05  грн./га;

53л

8306,79  х 0,3%  =  24,92  грн./га;

55л

7369,96  х 0,3%  =  22,11  грн./га;

56л

4823,40 х 0,3%  =  14,47  грн./га;

57л

3618,31 х 0,3%  =  10,86  грн./га;

133л

8709,97 х 0,3%  =  26,13  грн./га;

208л

7771,65 х 0,3%  =  23,32  грн./га;

209л

9646,76 х 0,3%  =  28,94  грн./га.

                             

пасовища– агрогрупа :

                         

53л

6972,77 х 0,3%  =  20,92   грн./га. 

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 %,  в тому числі по агрогрупах :  

 

41л

32969,25  х 0,03%  =  9,89  грн./га;

49л

25539,34  х 0,03%  =  7,66   грн./га;

50л

15787,64  х 0,03%  = 4,74  грн./га;

53л

26003,97  х 0,03%  =  7,80  грн./га;

55л

22289,73  х 0,03%  =  6,69  грн./га;

57л

13002,75  х 0,03%  =  3,90  грн./га.

 

    1.3. для забудованих земель :

 

перша економіко-планувальна зона

 

    1.3.  за  землі  комерційного  призначення   :

76,92 х 1% х 10000 =7692,00 грн./га;

21,54 х 1,433 х 1% х 10000 = 2154,00 грн./га.

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

Квартал №17

11,80  х 1% х 25% х10000 = 295  грн./ га;

Квартал  №  28  

14,20  х 1% х 25% х10000 =  355,00 грн. / га;

Квартал №  32

14,83  х 1% х 25% х10000 =  370,75  грн. / га;

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

Квартал  № 11, 12, 13   

21,54 х 1 % х 10000 = 2154,00 грн./га.

     1.6.за  землі  транспорту:

26,52  х 1 % х 10000 = 2652,00   грн./ га.

     1.7.  за  землі  житлової  забудови  :

Квартал

№ 1,2,3,16,23

21,99 х 1% х 3% х 10000 = 65,97 грн./га;

№ 4, 17, 22

22,45 х 1% х 3% х 10000 = 67,35 грн./га ;

№ 5, 28

28,41 х 1% х 3% х 10000 = 85,23 грн./га;

№ 6, 7, 8, 9, 14,

25, 27, 30, 31, 33

 

27,84 х 1% х 3% х 10000 = 83,52 грн./га;

№ 10

31,33 х 1% х 3% х 10000 =93,99  грн./га;

№ 11, 12, 13

30,76 х 1% х 3% х 10000 = 92,28  грн./га;

№ 15, 32

29,73 х  1% х 3% х 10000 = 89,19  грн./га;

№ 18

21,36 х 1% х 3% х 10000 = 64,08 грн./га;

№ 19, 24

20,91 х 1% х 3% х 10000 = 62,73 грн./га;

№ 20, 21

19,82 х 1% х 3% х 10000 = 59,46 грн./га;

№ 26, 29

29,15 х 1% х 3% х 10000 = 87,45 грн./га.

 

    1.8. за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.9. за земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.10. за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

     2. Відповідно до статті 277.1 Податкового кодексу України, встановити на 2018 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі  0,3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області, а для сільськогосподарських угідь -  3 відсотки  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

     3. Ставки  земельного податку  у  2018  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2018року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2018 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    5.10. порядок та   строк сплати плати за землювстановлений статтею 287 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.12. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

    5.13 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку:

- органам державної влади та органам місцевого самоврядування, бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

- що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

     7. Сільському голові  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  15  липня цього року.

     8. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     9. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати на  2018 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2018 року. 

    10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                              Н. Слободяник