План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівПавлівської сільської ради на 2018 рік

_______________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту регуляторного акту         проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         червень 2018        Постійна комісія    Районні   

                                        збори       на 2019 рік          до сільського бюджету                                            з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                   та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.      Рішення   ради    Про затвердження      Забезпечення надходжень          червень  2018       Постійна комісія      ЗМІ, сайт  

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                                             з питань бюджету      с/р

                                        податку та розміру                                                                                         та фінансів             

                                        орендної плати за

                                        земельні ділянки

                                        на 2018 рік                         

 

 

     Сільський голова                                                             Н. Слободяник