Аналіз  регуляторного  впливу

                       до  проекту  рішення      сільської ради

         «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік» 

         Проект  рішення     сільської ради   Про встановлення  місцевих податків і зборів  на 2019 рік» розроблений відповідно до норм Податкового кодексу України.

Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади, сприяння регуляторному середовищу.

      Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта ;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська  рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджетно - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

           Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

  Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, сільська  рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік».

              Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми села, а саме:

- Програма організаційного, технічного і фінансового забезпечення заходів щодо оформлення, утримання, зберігання та охорони об’єктів комунальної власності та тих, що перебувають на балансі сільської ради на 2019 рік  ( 9 тис. грн.);

- Програма із зовнішнього освітлення, упорядкування та покращення санітарного стану села Павлівка Перша на 2018-2020 роки (7 тис. грн.);

- Програма ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності села Павлівка Перша у 2019 році (16 тис. грн.);

- Програма природоохоронних заходів  на 2019 рік (2 тис. грн.);

 - Культурно-мистецька програма місцевого значення села Павлівка Перша на 2019 рік (0,9 тис. грн.);

-  Програма «Турбота» в частині соціального захисту жителів села  ( 12 тис. грн.);

- та інші заходи.

Аналіз надходжень до сільського  бюджету

п/н

Назва показника

Обсяг надходжень за 2017 рік, тис. грн.

Очікуваний обсяг надходжень за 2018 рік, тис. грн.

Прогнозований обсяг надходжень на 2019 рік, тис. грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

(від 0,2% до 1% залежно від виду нерухомого майна)

1,8

1,9

2,1

2

Єдиний податок

І гр. - ІІ гр. 

 

30,5

30,7

44,8

3

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

-

-

-

4

Туристичний збір

-

-

-

5

Транспортний податок

-

-

-

 

РАЗОМ

32,3

32,6

46,9

В разі прийняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» в бюджет  села  надійдуть кошти в сумі 46,9 тис. грн. За рахунок цих коштів фінансуватимуться такі соціальні програми, як:

- Програма організаційного, технічного і фінансового забезпечення заходів щодо оформлення, утримання, зберігання та охорони об’єктів комунальної власності та тих, що перебувають на балансі сільської ради;

- Програма із зовнішнього освітлення, упорядкування та покращення санітарного стану села;

- Програма ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності села;

- Програма природоохоронних заходів;

-  Програма «Турбота» в частині соціального захисту жителів села;

 У разі не прийняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» є загроза

недофінансування вищевказаних соціальних програм.

Сільська рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків.  Таким чином, розміри ставок місцевих податків і зборів залишаються на рівні минулорічних.

   Підтвердження важливості проблеми:

  Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села .

            Враховуючи, вищевикладене, сільською  радою розробляється проект рішення „Про місцеві податки і збори ” на 2019 рік та публікується в засобах масової інформації.

  Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

   Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського  бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати  рішення  ради «Про місцеві податки і збори на 2019 р.»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського  бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 р. складатимуть: _____0,0_______ тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади села  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 рік»  у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села  та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде ________46,9________ тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальний дошкільний  навчальний  заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до сільської  влади.

Альтернатива 3.

Встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік за максимальними ставками. 

За рахунок прийняття максимальних ставок, можливе додаткове надходження коштів до сільського бюджету. Проте, це спричинить додаткове (непосильне) навантаження для платників податків та зборів  територіальної громади. В цьому випадку можливе перевиконання дохідної частини сільського  бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок

масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати сільського  бюджету у сумі ____46,9___ тис. грн., за рахунок сплати податків за мінімальними ставками 

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів (прогнозована сума ____46,9_____ тис. грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої  влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Відсутні

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади.

Соціальна напруга, недовіра до місцевої влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за майно,  в сумі :      ______0,0_____ тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

 

Сплата податків за встановленими ставками (сума__1,2__ тис. грн.)

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ  станом на _01.01.2018р._                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

11

10

11

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %


Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :       ____0,0_____ тис. грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільської  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ (___46,31____ тис. грн.)

Альтернатива 3

Відсутні

Прийняття максимальних ставок спричинить додаткові

витрати СПД. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2019 р. складатимуть: ___46,9_____ тис. грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади села  (благоустрій, утримання комунального закладу та інше.)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села  та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде ___46,9____ тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільний  навчальний  заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.


Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, грн: ___0,0___,

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2

Держава: - надходження коштів до сільського  бюджету; - спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток села. Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках до цього АРВ Сумарні витрати, грн:___46310,00______

Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток села . Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, грн: ______87816,80_____

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, недовіра до місцевої влади

                         


Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської  ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;
 • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

    Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

  V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Павлівської сільської  ради, аналітичних показників Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ Черкаської області,  проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2019 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 р». та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта: один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • розмір надходжень до  місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта,
 • Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконаннями вимог акту
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 р.

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

46,9

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2,1

 

- Туристичний збір

-

 

- Єдиний податок

44,8

 

- Збір за місця для паркування транспортних засобів 

-

2.

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

13

3

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту

 • Кошти, тис. грн
 • Час, год. на 1 СПД

 

 

 

______47,55_______

1 година

4

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті сільської  ради;

- на стенді сільської  ради

- в газеті «Тальнівщина».

 Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Звенигородської  ОДПІ у Черкаській області;

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Сільський голова                                                             Н.Слободяник

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24березня  2018р. по 22квітня2018р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Дата 20.04.2018р. протокол

Робочі наради та зустрічі (опитування)

7

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

2

Дата:               з 15.04.2018р. по 22.04.2018р.

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

7

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2019 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:___11__(одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  ___100%___ (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

50,00 грн.

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішеннями  сільської  ради на 2019 рік), гривень

 

4160,00

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

4210,00

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

11

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

46310,00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2018 рік. Лист Мінсоцполітики від 19.10.2017 № 224/0/103-17/214  «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2018 році становить 3723 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (ст.8 Закону України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*22,41 грн= 22,41

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*22,41 грн= 22,41

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

44,82

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

11

16

Сумарно, гривень

493,02

Х

0

           


БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

46310,00 

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

493,02

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

46803,02.

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

46803,02

0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

Сільський голова                                            Н. Слободяник                                                     

                                 Аналіз  регуляторного  впливу

                        до  проекту  рішення    сільської ради

«Про встановлення  ставок земельного податку,

  пільг з його  сплати  на  2019 рік»

         Проект  рішення     сільської ради  «Про встановлення  ставок земельного податку, пільг з його сплати   на 2019 рік» розроблений відповідно до норм Податкового кодексу України.

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади, сприяння регуляторному середовищу.

          Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийняті альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. До місцевих податків належить і земельний податок.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська  рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджетно - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

           Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, сільська  рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік».

         Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2019 рік, податок  буде  справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми села, а саме:

- Програма організаційного, технічного і фінансового забезпечення заходів щодо оформлення, утримання, зберігання та охорони об’єктів комунальної власності та тих, що перебувають на балансі сільської ради на 2019 рік (7 тис. грн..);

- Програма із зовнішнього освітлення, упорядкування та покращення санітарного стану села Павлівка Перша на 2018-2020 роки (6 тис. грн..);

- Програма ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності села Павлівка Перша у 2019 році (13,8 тис. грн..);

- Програма природоохоронних заходів  на 2019 рік (2,5 тис. грн..);

 -Культурно-мистецька програма місцевого значення села Павлівка Перша на 2019 рік (1,2 тис. грн..);

-  Програма «Турбота» в частині соціального захисту жителів села  ( 12 тис. грн..);

- та інші заходи.

Аналіз надходжень до сільського  бюджету

п/н

Назва показника

Обсяг надходжень за 2017 рік, тис. грн.

Очікуваний обсяг надходжень за 2018 рік, тис. грн.

Прогнозований обсяг надходжень на 2019 рік, тис. грн.

1

 

 

Податок на землю

17,3

17,5

42,5

В разі прийняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік» в бюджет  села  надійдуть кошти в сумі 42,0 тис. грн. За рахунок цих коштів фінансуватимуться такі соціальні програми, як:

- Програма організаційного, технічного і фінансового забезпечення заходів щодо оформлення, утримання, зберігання та охорони об’єктів комунальної власності та тих, що перебувають на балансі сільської ради;

- Програма із зовнішнього освітлення, упорядкування та покращення санітарного стану села;

- Програма ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності села;

- Програма природоохоронних заходів;

-  Програма «Турбота» в частині соціального захисту жителів села.

 У разі не прийняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік» є загроза недофінансування вищевказаних соціальних програм.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села .

            Враховуючи, вищевикладене, сільської  радою розробляється проект рішення „Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі і ставок земельного податку,  на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати податку ;

 - забезпечити додаткові надходження до сільського  бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету податку ;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати  рішення  ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 р.»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, податок сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського  бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 р. складатимуть: ___24,6____ тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади села  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2019 рік»  у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку  на території села  та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде _____41,9_____ тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

 

Альтернатива 3.

Встановлення податку   на 2019 рік за максимальними ставками. 

За рахунок прийняття максимальних ставок, можливе додаткове надходження коштів до сільського бюджету. Проте, це спричинить додаткове (непосильне) навантаження для платників податків та зборів  територіальної громади. В цьому випадку можливе перевиконання дохідної частини сільського  бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податку, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок

масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати сільського  бюджету у сумі ___24,6____ тис. грн., за рахунок сплати податку за мінімальними ставками 

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати податку (прогнозована сума ____41,9____ тис. грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої  влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Відсутні

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади.

Соціальна напруга, недовіра до місцевої влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :      _____16,9______ тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій громадян.

 

Сплата податку за встановленими ставками (сума_41,9__ тис. грн.)

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податку призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ  станом на _01.01.2018р_

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

3

-

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

100 %

0 %

100 %


Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :       ____0,5_____ тис. грн.

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільської  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Сплата податку за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ (____0,7_____ тис. грн.)

Альтернатива 3

Відсутні

Прийняття максимальних ставок спричинить додаткові

витрати СПД. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей              

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку» на 2019 р. складатимуть: ____25,2___ тис. грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади села  (благоустрій, утримання комунального закладу та інше.)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку  на території села  та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде ___42,5___ тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

   

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, грн: ___476,60___,

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2

Держава: - надходження коштів до сільського  бюджету; - спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток села. Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податку  за обґрунтованими ставками.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках до цього АРВ Сумарні витрати, грн:____702,99_____

Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток села . Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, грн: __2212,00__

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, недовіра до місцевої влади                      


Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського  бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податку , а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської  ради і платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;
 • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати податку .

Альтернатива 3

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевового самоврядування.

   V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Павлівської  сільської  ради, аналітичних показників Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ Черкаської області,  проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих  ставок земельного податку  на 2019 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення сільської  ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 р.»  та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта,
 • Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконаннями вимог акту
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 р.

Очікуваний обсяг надходжень тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

42,5

 

Земельний  податок

42,5

2.

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

81

3

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту

 • Кошти, тис. грн
 • Час, год. на 1 СПД

 

 

 

______46,5_______

1 год

4

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті сільської  ради;

- на стенді сільської  ради

- в газеті «Тальнівщина».

 Високий

 


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Звенигородської  ОДПІ у Черкаській області;

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Сільський голова                                                                   Н.Слободяник

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24березня  2018р. по 22квітня2018р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Дата 20.04.2018р.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

7

Обговорено  розміри  ставок земельного податку  на 2019 рік в межах, передбачених Податковим кодексом

2

Дата:               з 16.04.2018р. по 22.04.2018р.

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

7

Отримана інформація про  земельний податок на 2019 рік та  обговорено  розміри його ставок. Отримано згоду на встановлення запропонованих ставок земельного податку.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:___3__(одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  ___100%___ (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

50,00

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішеннями  сільської  ради на 2019 рік), гривень

 

184,33

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

234,33

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

702,99

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2018 рік. Лист Мінсоцполітики від 19.10.2017 № 224/0/103-17/214  «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2018 році становить 3723 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (ст.8 Закону України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*22,41 грн= 22,41

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*22,41 грн= 22,41

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

44,82

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

16

Сумарно, гривень

134,46

Х

0

           

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

702,99 

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

134,46

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

837,45

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

837,45

0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

Сільський голова                                                                  Н.Слободяник