Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення Павлівської    сільської ради

                     «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2017 рік» 

         Проект  рішення       сільської ради  « Про встановлення   ставок земельного податку ,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» розроблений відповідно до норм Податкового кодексу України,  нормативної грошової оцінки .

           Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності.

        

          Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

 

         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання

 

 Податковим кодексом  визначено, що до місцевих податків і зборів належать:

- податок на майно;

- єдиний податок;

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

 

     Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

 

     Згідно п.12.3.4 ст.12 ст. 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків і зборів  повинно бути офіційно оприлюднене до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або зміни.  Проблема  має вплив на суб’єктів господарювання, громаду села, місцеву владу, органи фіскальної служби.

 

     В зв’язку з цим та з метою визначити джерела наповнення сільського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією сільської  ради проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік».

 

     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою  податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

 

Розробником проекту на 2017 рік ставка збережена на тому ж рівні, що і в 2016 році..

 

Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

 

Єдиний податок

 

Повноваженнями ОМС залишаються встановлення фіксованих ставок єдиного податку для платників першої - другої груп, до яких відносяться:

 

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

 

ІІ - фізичні особи - підприємці, які надають послуги, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та мають обсяг доходу в  межах 1,5 млн. гривень.

 

 Податок встановлюється у межах від 1 до 10 % (І група) та 20 % (ІІ група) розміру мінімальної заробітної плати.

 

Проектом рішення ставки податку диференційовані залежно від виду господарської діяльності.

 

Збір за місця для паркування транспортних засобів

     

     Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 

Туристичний збір

 

      Ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору .

 

 

         2. Цілі державного регулювання

         

         Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати місцевих податків ;

- поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від сплати місцевих податків;

-  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

 

- визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;

 

-    забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

 

 

 

 

          3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

        

   Альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного акту регуляторного впливу, у цьому разі будуть застосовуватися ставки місцевих податків, які були встановлені раніше.

 

         В зв*язку з неприйняттям  проекту рішення, відповідно до п.12.3.5 ст.12 Податкового кодексу України,   будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

 

         Діючі рішення що стосуються місцевих податків і зборів прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2016 року..

 

         Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати місцевих податків та зборів.

 

 

4.      Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи.

 

       Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Затвердження ставок місцевих податків  у межах визначених Податковим кодексом України.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум місцевих податків  до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження рішення  про місцеві податки і збори;

-  інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2017 рік;

 - сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до сільського бюджету.

 

5.      Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

     Прийняття регуляторного акта дозволить організувати уніфікований підхід до обрахунку розмірів місцевих податків та зборів..

 

     Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

- неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;

- неефективність ведення бізнесу у селі за видами діяльності, які передбачають сплату до сільського  бюджету податків і зборів, що призведе до повного згортання окремих напрямків бізнесу, та, відповідно, припиненню сплати податків до сільського бюджету.

 

    Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

 - посилення податкового контролю за сплатою місцевих податків і зборів (фіскальні методи впливу);

 - створення сільською  владою сприятливого середовища для розвитку даних видів діяльності у місті.

 

      6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

 

Головними очікуваними результатами є збільшення надходжень до сільського бюджету та прозорість діяльності сільської ради при встановленні розмірів місцевих податків.

Прийняття рішення дозволить досягти  встановлених цілей  з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу:

Органи місцевого самоврядування:

вигоди - збільшення надходжень до сільського бюджету;

        втрати - відсутні

 

Суб'єкти підприємницької діяльності:

вигоди - прогнозування та стабільність бізнесу

втрати -   відповідно до встановлених ставок місцевих податків

 

Населення:

вигоди -прозорість у визначені розмірів місцевих податків       

втрати -  відповідно до встановлених ставок місцевих податків

 

                              Аналіз вигод та витрат

__________________________________________________________________

             Категорія суб`єктів,   на які  впливає документ

__________________________________________________________________

                           Суб`єкти господарювання

                                     Органи влади

_________________________________________________________________

          Вигоди                                                                 Витрати

_________________________________________________________________

-впорядкування місцевої нормативної бази,              відсутні

відповідно до Податкового Кодексу України

(із змінами);

-забезпечення надходжень податків і зборів

до сільського  бюджету,

-стабільність соціально-економічного розвитку

села, зокрема виконання програм місцевого

значення в галузях житлово-комунального

господарства, транспорту, соціального захисту

населення, культури тощо.

- сума надходжень від справляння єдиного

податку пропорційно збільшиться відповідно

до збільшення мінімальної заробітної плати       

_________________________________________________________________

                     Суб’єкти господарювання та населення села

________________________________________________________________

Вигоди                                                                                       Витрати

__________________________________________________________________

-застосування прозорого механізму                           Витрати, пов’язані зі

справляння місцевих податків і зборів;                     сплатою податків та зборів

-встановлені чіткі розміри ставок єдиного податку;

-прогнозування та стабільність бізнесу;  

__________________________________________________________________

 

 Оскільки  питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

     Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03. 2016 р. по 01.04. 2016 р.

   

     Вид консультації - робочі зустрічі .     

     Кількість учасників консультацій  -  10  осіб 

     Основні результати консультацій :  всі суб*єкти малого підприємництва,   вважають за доцільне необхідність  регулювання /встановлення / місцевих податків і зборів   рішенням сільської ради.

 

     Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 одиниць.

      Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 40 (відсотків) .

 

     Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання - витрати дорівнюють сумі коштів місцевих податків і зборів , що будуть сплачені в 2017 році. . 

 

     Процедура постановки суб*єктів малого підприємництва  на відповідний облік у фіскальному  органі  встановлена нормами ПКУ.

 

     Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання ( сплатити місцеві податки і збори  в 2017 році ) 8 одиниць.

 

      Процедура організації виконання вимог регулювання ( сплати місцевих податків і зборів ) встановлена нормами ПКУ.

 

      Процедура  перевірок з боку контролюючих органів визначена  нормами ПКУ.          

 

      Бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не має.

 

         7. Обгрунтування строку дії регуляторного акту – протягом 2017 року

 

                 Оскільки місцеві податки і збори  встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік , тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

               8. Визначення показників результативності дії  акту.

 

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок місцевих податків і зборів  діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , та         Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  коштів  до місцевого бюджету  від сплати місцевих податків і зборів з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    -кількість платників місцевих  податків та зборів , на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту ;

    - рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту.

 

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

       Для відстеження  результативності  рішення     сільської ради  відповідно до статті 10 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" буде  застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

        Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

 

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

Сільський голова                                                         Н.П. Слободяник                          

 

 Аналіз регуляторного  впливу

 

        Проект  рішення  сесії Павлівської       сільської ради  « Про встановлення   ставок земельного податку ,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України,  нормативної грошової оцінки .

 

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності.

        

          Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

1.      Визначення та аналіз проблеми , яку буде розв’язано  шляхом регулювання.

         Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів, які містили,  включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений з 01.01.2015 року до місцевих податків і зборів.

        Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок земельного податку в залежності від цільового  виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

       З метою ефективного використання земельних ділянок на території села, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення , проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблеми є не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

       Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадяни, суб*єкти господарювання.

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради  .  

 

 

 

     

            2. Цілі державного регулювання

 

        Цілями  державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми є встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України, що  забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету .

          Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади , забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

       За умови не встановлення  ставок земельного податку рішенням сільської ради , відповідно до норм  Податкового кодексу України,  земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі , що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам.

 

          3. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми та не до поступлення коштів у місцевий бюджет . Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету .

 

                    Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                     відсутність регулювання

 

Альтернатива 2                                     створення фінансових стимулів

 

 

      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільськогобюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати та плати  за  землю

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Прозорість механізму нарахування земельного податку

Сплата земельного податку за діючими ставками

рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю

Територіальна громада села

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Відсутні

 

 

     4. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи.

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку для населення за земельні ділянки в межах населених пунктів .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

Проектом рішення  затверджуються:

-          ставки земельного податку в межах населеного пункту на 2017 рік;

-          пільги зі сплати податку  на землю для  громадян та де-яких юридичних осіб.

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходівдля впровадження цього регуляторного акта.

 

 

  1. Обгрунтування    можливості  досягнення  визначених цілей  у разі  прийняття  регуляторного акту.

Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-          простоті  та доступності  положень рішення;

-          простоті виконання  вимог рішення;

-          врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дане рішення ;

-          встановлення чіткого  порядку  розрахунку  земельного податку  за земельні  ділянки  державної або  комунальної власності  у межах  населених пунктів;

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується

 

      6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    Оскільки  питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

     Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03.2016р. по 01.04.2016р.

   

     Вид консультації - робочі зустрічі .     

     Кількість учасників консультацій  -  10  осіб 

     Основні результати консультацій :  всі суб*єкти малого підприємництва, які здійснюють діяльність з використанням земельних ділянок,    вважають за доцільне необхідність  регулювання /встановлення / конкретних ставок  земельного податку  рішенням сільської ради.

 

 

     Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3 одиниці.

      Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) .

 

     Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання - витрати дорівнюють сумі коштів земельного податку, що будуть сплачені в 2017 році, в залежності від розміру земельної ділянки та виду цільового її використання . 

 

     Процедурапостановки суб*єктів малого підприємництва  на відповідний облік у фіскальному  органі  встановлена нормами ПКУ.

 

     Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання ( сплати земельний податок в 2017 році ) 3одиниць.      

 

      Процедураорганізації виконання вимог регулювання ( сплати земельного податку) встановлена нормами ПКУ.

 

      Процедура  перевірок з боку контролюючих органів визначена  нормами ПКУ.          

 

      Бюджетнихвитрат на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні.

 

  1. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

       Оскільки ставки земельного податку встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік , тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

  1. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , та         Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   - Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    -Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту ;

    - Рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

       Для відстеження  результативності  рішення     сільської ради  відповідно до статті 10 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" буде  застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

        Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

 

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

Сільський голова                                                   Н.П. Слободяник