«ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення  регуляторного акту -  проекту рішенняПавлівської     сільської ради  «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати   на 2018 рік».

      Мета даного  рішення    - прийняття  регуляторного акту, що  дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення дохідної частини  місцевого  бюджету.

 

Адреса розробника :Черкаська область Тальнівськийрайон,селоПавлівка Перша, вул. Платона Симиренка, №104, виконавчий комітет   сільської ради.

 

    Спосіб оприлюднення:  регуляторний  акт та аналіз регуляторного впливу  буде розміщено в п'ятиденний строк з дня оприлюднення цього оголошення  на офіційному веб сайті     сільської ради за електронною адресою: http://pavlivka-1.talnern.gov.ua/.

 

    Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді  прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою розробника регуляторного акту.

Сільський голова                                                            Н.Слободяник                                 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сільської ради

«Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2018 рік»

 

Проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2018 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України, нормативної грошової оцінки.

 

Проект рішення розроблений з метою поповнення бюджету сільської ради для виконання програми соціально - економічного розвитку територіальної громади, ефективного використання земель комунальної власності.

 

Результати аналізу викладені письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 1151 від 16.12.2015 р.

 

І. Визначення проблеми

 

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів, які містили, включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений до місцевих податків і зборів.

Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок земельного податку в залежності від цільового виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференціація розмірів земельного податку з урахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

З метою ефективного використання земельних ділянок на території села, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення, проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що встановлення конкретної ставки податку, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною причиною виникнення проблеми є не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок.

Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

Основними групами, на які проблема справляє вплив, є громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх в постійному користуванні.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Юридичні особи

+

 

 

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми є встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України, що забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету .

Основною метою прийняття відповідного рішення є виконання місцевого бюджету та ефективне використання коштів для виконання Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади , забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету.

За умови не встановлення ставок земельного податку рішенням сільської ради, відповідно до норм Податкового кодексу України, земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.

Тому, основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати земельного податку;

- поповнення дохідної частини сільського бюджету за рахунок надходжень від сплати земельного податку;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку;

- забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення

цілей.

 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призводить до поглиблення існуючої проблеми та не до поступлення коштів у місцевий бюджет. Надходження до місцевого бюджету чітко регулюються Бюджетним кодексом України. Основними джерелами надходжень є – податок на прибуток та земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки можна коригувати, диференціюючи розмір ставки податку.

У той же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:

- оскільки забезпечує принципи державної регуляторної політики;

- досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

- встановлює розміри ставок земельного податку з населення та юридичних осіб, який надходить до місцевого бюджету.

Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1 відсутність регулювання

 

Альтернатива 2 створення фінансових стимулів

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування розміру земельного податку

Відсутні

Юридичні особи

Прозорість механізму нарахування земельного податку

Сплата земельного податку

рівні умови відносно розміру земельного податку

громадяни

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Сплата земельного податку

 

Основними групами, на які проблема справляє вплив є громадяни та окремі юридичні особи, що мають земельні ділянки у постійному користуванні..

Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання, ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та юридичних осіб:

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи Вигоди Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1 немає зменшення надходжень

до бюджетів усіх рівнів;

Альтернатива 2 наповнення бюджету немає

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи Вигоди Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1 немає Сплата земельного податку

за ставками ПКУ

 

Альтернатива 2 збільшення доходів

місцевого бюджету Сплата земельного

податку за ставками

сільської ради

_____________________________________________________________________________

Оцінка впливу на сферу інтересів юридичних осіб

__________________________________________________________________________

Вид альтернативи Вигоди Витрати

____________________________________________________________________________

Альтернатива 1 немає Сплата земельного податку

за ставками ПКУ

Альтернатива 2 врахування інтересів Сплата земельного

податку за ставками

сільської ради

_____________________________________________________________________________

 

Оцінка вибраного способу досягнення цілей

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування земельного податку

Відсутні

Юридичні особи

Прозорість механізму нарахування земельного податку

Сплата земельного податку за встановленими ставками

 

Громадяни

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Сплата земельного податку за

ставками сільської ради

 

 

Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного регуляторного акту, і зв'язку з чим будуть застосовуватися ставки земельного податку, які були встановлені раніше, не має вигод для для жодної із сторін.

В зв'язку з неприйняттям проекту рішення, відповідно до Податкового кодексу України, будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

Діючі рішення що стосуються земельного податку, прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2017 року.

Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати земельного податку.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності Бал результативності Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1 1 (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2 4 ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

відповідного місця

альтернативи у

рейтингу

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1 відсутні відсутні (проблема продовжує

існувати)

 

Альтернатива 2 збільшення доходів (проблема більше

місцевого бюджету існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Рейтинг Аргументи щодо переваги Оцінка ризику зовнішніх

обраної альтернативи/причини чинників на дію

відмови від альтернативи запропонованого

регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1 збільшення надходжень до немає

бюджету –відсутнє

 

 

Альтернатива 2 збільшення надходжень до

бюджету немає

 

_____________________________________________________________________________

 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Затвердження ставок земельного податку у межах визначених Податковим кодексом України.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження рішення про ставки земельного податку;

- інформування платників про встановлені правила справляння земельного податку на 2018 рік;

- забезпечення надходжень земельного податку до сільського бюджету.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

 

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

Після прийняття зазначеного рішення, дії сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Розв'язання проблеми можливе також при застосування сільською радою заходів для впровадження цього регуляторного акта.

Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації стосовно виконання вимог акту, яка полягає у:

- балансі інтересів;

  • простоті та доступності положень рішення;

  • простоті виконання вимог рішення;

  • врегулювання прав і обов’язків суб'єктів, на яких поширюється дане рішення.

 

Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Оскільки на суб’єктів малого підприємництва не поширюється регулювання розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не застосовується.

VП. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

 

Оскільки ставки земельного податку встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний рік, тому з моменту набрання чинності цього регуляторного акту термін його дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

VШ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради очікується наступний результат:

1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Надходження запланованих коштів до місцевого бюджету від сплати земельного податку та подальшого спрямування на соціально - економічний розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

3. Часткове виконання Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади.

Показниками ефективності регуляторного акта є:

- збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

- збільшення кількості платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту;

- в зв'язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості платників податку високий.

 

ІX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

 

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через рік після набрання чинності регуляторного акту .

 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичний.

 

Секретар ради С. Довжук ПАВЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 13   СЕСІЯ   VII СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

  _________2017 р.  № ­­­­­­______

   с.Павлівка Перша                             

   

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2018 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2., 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  20.05.2011 року  № 4/4, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2018 рік   ставки  податку по  с. Павлівка Перша     за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

1.1     для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3,  в тому числі  по агрогрупах :

 

рілля                                    

41л

40209,42  х 0,3%  =  120,63  грн./га ;

49л

31350,06  х 0,3%  =  94,05  грн./га;

50л

23172,34  х 0,3%  =  69,52  грн./га;

51л

19082,22  х 0,3%  =  57,25  грн./га;

53л

42254,56  х 0,3%  =  126,76  грн./га;

55л

36119,29  х 0,3%  =  108,36  грн./га;

56л

27259,86  х 0,3%  =  81,78  грн./га;

57л

21808,99  х 0,3%  =  65,43  грн./га;

133л

33395,13  х 0,3%  =  100,18  грн./га;

208л

36119,29  х 0,3%  =  108,36  грн./га;

209л

47023,79  х 0,3%  =  141,07  грн./га.

 

сіножаті                        

50л

4020,00 х 0,3%  =  12,06  грн./га;

51л

3349,99  х 0,3%  =  10,05  грн./га;

53л

8306,79  х 0,3%  =  24,92  грн./га;

55л

7369,96  х 0,3%  =  22,11  грн./га;

56л

4823,40 х 0,3%  =  14,47  грн./га;

57л

3618,31 х 0,3%  =  10,86  грн./га;

133л

8709,97 х 0,3%  =  26,13  грн./га;

208л

7771,65 х 0,3%  =  23,32  грн./га;

209л

9646,76 х 0,3%  =  28,94  грн./га.

 

пасовища

53л

6972,77 х 0,3%  =  20,92   грн./га. 

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

 

41л

32969,25  х 0,03%  =  9,89  грн./га;

49л

25539,34  х 0,03%  =  7,66   грн./га;

50л

15787,64  х 0,03%  = 4,74  грн./га;

53л

26003,97  х 0,03%  =  7,80  грн./га;

55л

22289,73  х 0,03%  =  6,69  грн./га;

57л

13002,75  х 0,03%  =  3,90  грн./га.

 

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

76,92 х 1% х 10000 =7692,00 грн./га;

21,54 х 1,433 х 1% х 10000 = 2154,00 грн./га.

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

Квартал №17

11,80  х 1% х 25% х10000 = 295  грн./ га;

Квартал  №  28  

14,20  х 1% х 25% х10000 =  355,00 грн. / га;

Квартал №  32

14,83  х 1% х 25% х10000 =  370,75  грн. / га.

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

Квартал  № 11, 12, 13   

            26,52  х 1 % х 10000 = 2652,00   грн./ га.

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

Квартал

№ 1,2,3,16,23

21,99 х 1% х 3% х 10000 = 65,97 грн./га;

№ 4, 17, 22

22,45 х 1% х 3% х 10000 = 67,35 грн./га ;

№ 5, 28

28,41 х 1% х 3% х 10000 = 85,23 грн./га;

№ 6, 7, 8, 9, 14,

25, 27, 30, 31, 33

 

27,84 х 1% х 3% х 10000 = 83,52 грн./га;

№ 10

31,33 х 1% х 3% х 10000 =93,99  грн./га;

№ 11, 12, 13

30,76 х 1% х 3% х 10000 = 92,28  грн./га;

№ 15, 32

29,73 х  1% х 3% х 10000 = 89,19  грн./га;

№ 18

21,36 х 1% х 3% х 10000 = 64,08 грн./га;

№ 19, 24

20,91 х 1% х 3% х 10000 = 62,73 грн./га;

№ 20, 21

19,82 х 1% х 3% х 10000 = 59,46 грн./га;

№ 26, 29

29,15 х 1% х 3% х 10000 = 87,45 грн./га.

 

        1.7. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.8.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,3відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.9. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    2. Відповідно до статті 277.1Податкового кодексу України, встановити на 2018 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведеноу розмірі  0,3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області, а для сільськогосподарських угідь -  3 відсотка  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

     3. Ставки  земельного податку  у  2018  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2018року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ, встановити  на 2018 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

  5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     5.6. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                           

    - органам державної влади та органам місцевого самоврядування, бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

-  в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

        7. Секретарю сільської ради після врахування поданих зауважень та пропозицій,  в тому числі і від Державної регуляторної служби України та   прийняття цього рішення сільською радою, оприлюднити  його  та  аналіз   регуляторного впливу в друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  до 15  липня цього року.

     8. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     9. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати на  2018 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2018 року. 

     10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Сільський голова                                                          Н. Слободяник                                          

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської  ради

з питань планування, бюджету та  фінансів

щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - проекту рішення сільської  ради «Про встановлення ставок земельного

податку, пільг з його сплати   на  2018рік»

 

     Постійна комісія з питаньпланування, бюджету та фінансів, керуючись Регламентом  сільської  ради, затвердженим  рішенням сільської  ради в  від 18.11.2015 р. № 1-5/VІІ, статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської  ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг  з його сплати   на  2018 рік», встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є  виконком сільської  ради, уповноважений на це сільською радою. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

1.     Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.

Ситуація, яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність  регулювання господарських відносин з метою встановлення конкретних, в межах чинного законодавства,   ставок земельного податку.

 

Запропонований регуляторний акт має вплив на громадян, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають землю на правах постійного користування.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів  громадян, юридичних осіб  та держави.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (рішення сільської  ради від 14.12.2016 р. № 9-2/VІІ, строк підготовки І півріччя).

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, після  представлення його  на сесії сільської ради, буде  розміщено  на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет, про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Запропонований регуляторний акт має вплив на  громадян, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають землю на правах постійного користування.

       Визначена проблема стосується не тільки  громадян, що є  власниками земельних ділянок, а всієї територіальної громади в цілому, оскільки плата за землю в повному об’ємі  зараховується до сільського  бюджету, складає майже 50% його річного обсягу й спрямовується на вирішення питань соціально-економічного розвитку села.

Розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів у даний період часу неможливе, оскільки ці механізми вкладені в нормативну грошову оцінку земель, яка враховує містобудівну цінність земельної ділянки, пов’язану з розвитком наявної інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури, економічні, демографічні та інші фактори, що склалися, та прогнозуються на найближчий період розвитку села.

 

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання земельних відносин, визначене Податковим кодексом України.

 

З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку села, запобігання втратам сільського бюджету, на підставі норм Податкового кодексу України сільською  радою ухвалено проект рішення, яке пройшло в повному обсязі регуляторну процедуру і яким визначено ставки земельного податку, пільги з його сплати,  починаючи  з 01.01.2018 року.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: громадян територіальної громади, юридичних осіб  у користуванні яких перебувають земельні ділянки, органів місцевого самоврядування:

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Громадяни

Економічне стимулювання ефектив-ного та раціонального використання земельних ділянок, визначення їх вартості згідно з Податковим ко-дексом України із застосуванням елементів ринкового регулювання.

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Юридичні особи

Стабілізація розмірів ставки земельного податку і, як наслідок, річної орендної плати за землю при  укладанні нових та поновленні діючих договорів оренди землі. 

Установлення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в договорах оренди землі в залежності від узгоджених умов.

Раціональне та ефективне викори-стання земельних ділянок з ураху-ванням їх містобудівної цінності та функціонального використання

Обов’язкові платежі податкового характеру (сплата податку чи орендної плати за землю).

 

Органи місцевого самоврядування

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Залучення інвестицій у поліпшення території села.

Розширення бази оподаткування за рахунок підвищення мотивації суб’єктів господарювання до оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Спрямування додаткових коштів на здійснення фінансування сільського господарства та програм соціально-економічного розвитку

 Відсутні

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей встановлено, що їх немає.

Але на сьогоднішній день це єдиний законодавчо урегульований шлях.

Розв’язання визначених проблем забезпечать такі механізми та заходи:

- запровадження чіткої прозоро визначеної процедури встановлення диференційованих розмірів ставки податку за володіння та використання земельних ділянок на території села;

- проведення відстежень результативності дії прийнятого регуляторного акта та внесення, у разі необхідності, змін до нього.

Дія ухваленого регуляторного акта та внесення змін до нього забезпечить оперативне реагування на результати його впровадження, сприятиме подальшому розвитку підприємництва в селі, стабільним  надходженням до сільського  бюджету від орендної плати за землю.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, окрім здійснення самоврядного  контролю за використанням і охороною земель на території села, а орендарі повинні сплачувати орендну плату за землю у розмірах, визначених з урахуванням ставок земельного податку, установлених цим проектом рішення.

При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є обсяг надходжень до сільського  бюджету від плати за землю при практичному застосуванні диференційованих ставок земельного податку,  фінансування програм соціально-економічного розвитку, сфери  сільського  господарства, залучення інвестицій у поліпшення території села.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням.

Результативність дії регуляторного актабуде відстежуватися шляхом здійснення моніторингу за:

- рівнем надходжень від плати за землю до сільського бюджету.

Базове відстеження результативності дії вищевказаного рішення буде здійсненодо дня набрання чинності регуляторного акту.

 Повторне відстеження планується провести через рік.

           У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Таким чином, проект регуляторного акта відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та фінансів   вважає, що проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

           

 

 

Голова постійної комісії

сільської  ради з питань планування,

 бюджету  та фінансів                                                              О. А. Сопуненко