ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        28  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  VІІ  СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

  21.02.2019 року№ 28-1/VІІ                                    

  с. Павлівка Перша                     

Про внесення змін до рішення ради

№ 22-2/VІІ від 04.07.2018 р. «Про

встановлення місцевих податків

і зборів на 2019 рік»

      Відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628/VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який вступив у дію 01.01.2019 року, керуючись пунктами 24, 28, 35 частини 1  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши лист начальника Тальнівського відділення Звенигородського ОДПІ від 10.09.2018 року № 395/23-22-13-015, пропозиції  постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів, агропромислового розвитку та регулювання земельних відносин, сільська рада

ВИРІШИЛА :

  1. Внести зміни до рішення Павлівської сільської ради № 22/2 від 04.07.2018 р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік», а  саме:
  2. Підпункт 1.1.3 додатку 1 викласти в новій редакції:

1.1.3 об'єкти оподаткування вказані в п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ, а об'єкти, що не є об'єктом  оподаткування, вказані в п.п.266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ:

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часка.

Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в т. ч. їх частки;

в) об'єкти житлової  нерухомості, в т. ч. їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються  одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

г) об'єкти нежитлової  нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

д) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

е) будівлі, споруди, сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі с/г призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271 Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000) та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

є) будівлі дошкільних та загальношкільних навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ж) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

3.Додаток 3 «Туристичний збір» до рішення Павлівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» викласти в новій редакції (додається).

4.Взяти до відома, що згідно ч.3 розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних  положень» Закону України від 23.11.2018 р. № 2628/VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» встановлено, що у 2019 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, не застосовуються вимоги п.п. 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст 4, п.п. 12.3.4. п. 12.3, п.п.12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.Секретарю сільської ради:

3.1.оприлюднити  рішення  на  веб - сайті сільської ради після його прийняття та підписання;

         3.2.  копію прийнятого рішення  надіслати  до контролюючого органу, в    якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та   зборів до  01 березня 2019 року.

4.Дане рішення набирає чинності з  01.01.2019 року.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань    планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                       Н. Слободяник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Додаток  3

                                                                                   до рішення Павлівської сільської ради

                                                          від 21.02.2019 р. № 28-1/VІІ

                                  3.Туристичний збір                   

     3.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село та тимчасово розміщуються у місцях  проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5  ст. 268 ПКУ;

     3.2.платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     3.3. відповідно п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ ставку збору встановити:

  -  для внутрішнього туризму – у розмірі 0,1 відсотків,   від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

  - для в'їзного туризму – 1 відсоток  від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

     3.4. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     3.6.справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     3.7.порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     3.8. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Сільський голова                                                                Н. Слободяник