ПАВЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11.01.2019 року

с.ПАВЛІВКА ПЕРША

               №  __06___

 

 Про затвердження                                                                                     паспортів бюджетних програм                                                                    сільської ради на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених  наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 року №836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за  № 1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року за №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, внесеними згідно з наказом  МФУ від 29.12.2017року №1181, рішення сільської ради від 21.12.2018 року № 26-15/VII«Про місцевий бюджет Павлівської сільської ради на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету Павлівської сільської ради  на 2019 рік, що додаються, а саме:

1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.3. КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.4. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;

1.5. КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

1.6. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.7. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

1.8. КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.9. КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;

1.10. КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                 Н.Слободяник

опубліковано 14.01.2019р

 

ПАВЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27.06.2019 року

с.ПАВЛІВКА ПЕРША

               №  __70___

 

 Про затвердження паспортів                                                                 бюджетних програм сільської                                                                         ради на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених  наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 року №836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за  № 1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року за №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, внесеними згідно з наказом  МФУ від 29.12.2017року №1181, рішення сільської ради від 21.12.2018 року № 26-15/VII«Про сільський бюджет Павлівської сільської ради на 2019 рік» із змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету Павлівської сільської ради  на 2019 рік із внесеними змінами, що додаються, а саме:

1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.3. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;

1.4. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.5. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                 Н.Слободяник

опубліковано 05.07.2019р