БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний ( Форма 2020-1 )    
                           
1.   Павлiвська сiльська рада 01 26490214 23314521000    
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)    
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.    
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.    
                           
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення   
Найменування показника результату Одиниця виміру 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект) 2021 рік(прогноз) 2022 рік(прогноз)  
1 2 3 4 5 6 7  
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:  (грн.)  
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект) 2021 рік(прогноз) 2022 рік(прогноз) Номер цілі державної політики  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
      Павлiвська сiльська рада 2 123 901 2 129 097 2 256 376 2 426 884 2 602 265    
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 185 862 1 250 990 1 288 853 1 391 665 1 497 991    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 118 000 173 500 168 000 178 000 188 000    
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 116 490 132 661 119 424 128 890 138 720    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 282 956 280 824 296 971 320 105 344 064    
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 12 772 12 000 12 000 12 684 13 357    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 165 951 235 090 212 128 227 863 244 099    
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 91 880 34 032 8 000 8 640 9 098    
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 149 990 0 141 000 149 037 156 936    
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0 10 000 10 000 10 000 10 000    
  УСЬОГО 2 123 901 2 129 097 2 256 376 2 426 884 2 602 265    
                           
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:  (грн.)  
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект) 2021 рік(прогноз) 2022 рік(прогноз) Номер цілі державної політики  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
      Павлiвська сiльська рада 0 19 720 1 200 1 200 1 200    
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 9 300 0 0 0    
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0 9 300 0 0 0    
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0 1 120 1 200 1 200 1 200    
  УСЬОГО 0 19 720 1 200 1 200 1 200