Проекти рішень сесій

 

ПАВЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

23  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від  ________ 2018 р. № 23- ____ /VІІ               

 с. Павлівка Перша                             

 Про внесення змін до рішення ради

 про встановлення земельного податку

 в частині прийняття ставок для

 земель лісогосподарського призначення

           Відповідно до Закону України від 10 липня 2018 року №2497-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», який набрав чинності з 15.08.2018 року, із внесенням змін  до ст. 273 Податкового Кодексу України, в яких передбачається оподаткування земельним податком лісових земель, керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження державних лісогосподарських підприємств від банкрутства, врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада 

  ВИРІШИЛА:

 1. Встановити земельний податок на лісові землі в розмірі ___% нормативно-грошової оцінки ріллі на території Павлівської  сільської ради.
 2. Внести зміни у рішення ради № 22-1/VІІ від 04.07.2018 «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік», виклавши рішення в новій редакції,  додаток №1  п.9 «Землі лісогосподарського призначення».
 3. Копію прийнятого рішення направити до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, у десятиденний строк з дня прийняття.
 4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           Н. Слободяник

Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування

            Розглянувши заяву мешканки села Павлівка Перша  Яцишиної Наталії Миколаївни про надання матеріальної допомоги на лікування онкохворого чоловіка Яцишина Володимира Ілліча та надані матеріали:

- довідка з Черкаського обласного онкологічного диспансера,  

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання,

- довідка про проживання,

- копії паспорта та ідентифікаційного номера заявника та онкохворого,

керуючись підпунктом 1, 4 пункту «а» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням сесії сільської ради від 15.12.2017 року  № 18-10/VІІ «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової допомоги громадянам у 2018 році»,  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню,  сільська рада                                                 В И Р І Ш И Л А:

           1. Надати гр. Яцишиній Наталії Миколаївні, яка проживає в селі Павлівка Перша, вулиця Миру, буд. 15, одноразову матеріальну допомогу  на лікування чоловіка Яцишина Володимира Ілліча в сумі                    гривень відповідно до сільської Програми та Положення про надання одноразової грошової допомоги громадянам у 2018 році.

         2. Головному бухгалтеру сільської ради виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

     Сільський голова 

опубліковано 23 серпня 2018р 

 

Про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій

       Розглянувши заяви мешканців села Павлівка Перша  - учасників бойових дій  про надання матеріальної допомоги на лікування, керуючись підпунктом 1, 4 пункту «а» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням сесії сільської ради від 15.12.2017 року  № 18-10/VІІ «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової допомоги громадянам у 2018 році»,  враховуючи пропозиції комісії з питань планування бюджету та фінансів, сільська рада                                                 В И Р І Ш И Л А:

          1. Надати мешканцям села Павлівка Перша, одноразову матеріальну допомогу на лікування в сумі по 5500 гривень кожному згідно списку (додається), відповідно до Програми та Положення про надання одноразової грошової допомоги громадянам у 2018 році, як учасникам бойових дій. 

          2. Головному бухгалтеру сільської ради виплатити грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення на карткові рахунки через відділення банків та Укрпоштою.

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

     Сільський голова                                                            

      опубліковано 23 серпня 2018р   

 

Про підсумки виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року

      Заслухавши  звіт головного бухгалтера сільської ради Гриценко Н.К. про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року, сільська  рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету та поліпшенню соціально-економічної ситуації  в населеному пункті. За звітний період до сільського бюджету надійшло 1293,5 тис. грн. доходів, з них: до загального фонду – 1289,9 тис. грн., до спеціального – 3,6 тис. грн.

У складі доходів сільського бюджету:

- доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 1252,7 тис. грн.;

- субвенції з районного бюджету по загальному фонду  на:

утримання закладів культури – 37,2 тис. грн.;

- доходи  спеціального фонду 3,6 тис. грн. – екологічні платежі та благодійні внески.

       Видатки сільського бюджету проведені у сумі 1343,6  тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1343,6 тис. грн., спеціальному – 0,0тис. грн.

      Видатки загального фонду сільського бюджету в основному спрямовані на:

утримання органів місцевого самоврядування – 741,8 тис. грн.;

утримання установ і закладів культури  - 246,5 тис. грн.,

соціальний захист населення – 20,5 тис. грн.;

благоустрій  – 104,7 тис. грн.;

землеустрій – 81,2 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету – 148,9 тис. грн.;

       Керуючись  пунктом  23  частини  1  статті  26 та      ст. 28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» (Керуючись п. 17, 28 частини першої статті 43, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”), частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України,сільська рада 

                    в и р і ш и л а:

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року:

 - загальний фонд – по доходах у сумі 1289,9 тис. грн., по видатках –

1343,6тис. грн. з перевищенням видатків над доходами:

- спеціальний фонд – по  доходах у сумі 3,6 тис. грн., по видатках –
0,0 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками.

Сільський голова

опубліковано 23 серпня 2018р 

 

 

 Про внесення змін до рішення ради від  15.12.2017р  № 18-15/VІІ«Про сільський  бюджет на  2018 рік»із змінами      

Відповідно до підпункту 23 частини 1  статті 26 та пункту 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч 7, ч 8 ст 78,  ст 72 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, сільська рада

                                   ВИРІШИЛА:

         Внести до рішення сесії сільської ради від 15.12.2017 року № 18-15/VІІ«Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 21.02.2018р № 19-8/VІІ, від 20.03.2018р № 20-2/VІІ, від 04.07.2018р № 22-12/VІІ такі зміни: 

 1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«Визначити на 2018 рік:

           - доходи сільського бюджету у сумі 1989,825 тис. грн., в тому числі доходизагального фондусільського бюджету – 1988,187 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 1,638 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 2334,400 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 2332,762 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету –1,638 тис. грн.

           - дефіцитсільського бюджету згідно з додатком 2 цього рішення: 

   а).    дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі  344,575 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

  - розподіл суми вільного залишку, що склався  станом на 01 січня 2018 року в сумі 344,575 тис. грн.» 

          2.  Пункт 2  викласти в такій редакції:

«Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2018 рік у сумі 2334,400 тис. грн.,у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 2332,762 тис. грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 1,638 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

           3.   Додатки 1, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

           4.  Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                                         

опубліковано 23 серпня 2018р

 

 

Про затвердження Положення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою   та  прийняття такого майна у комунальну власність  Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області

      Відповідно статей 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29, 40, 60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області, сільська рада, вирішила:

1.   Затвердити Положення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області (додаток № 1).

2. Депутатам Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області,  а також громадянам сільської ради, по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити це до відома виконкому  сільської ради.  

3.  Дане рішення оприлюднити  на офіційному веб-сайті Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області.

       4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я.

Сільський голова                                                                  Н. Слободяник                                                                                                 Додаток 1

                                                                        до рішення 23 сесії                                                                      Павлівської сільської ради 7 скликання                                                                                    від       2018р. № 23-                                                           ПОЛОЖЕННЯ

про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області

1.Загальні визначення

1.1. Положення про виявлення, взяття на облік збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області (далі по тексту Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. Для цілей цього Положення застосовуються наступні визначення:

   Безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;
         Відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, від умерлою спадщиною не визнається;

Уповноважений орган– виконавчий комітет сільської ради, якому надаються повноваження згідно із цим Положення;

  Нерухоме майно– будинки, сараї,  гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки;
         Руйнування– повне знищення об'єкта, що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

 Зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Павлівська сільська рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна.

1.3. Дія Положення поширюється на будь-які об’єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими.
         1.4. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області, є виконавчий комітет Павлівської сільської ради (надалі – уповноважений орган).

1.5. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області (надалі – орган управління).

Прийняті органом управління  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами сільської ради.

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

2.1. Підприємства, установи, організації, громадяни та посадові особи органів місцевого самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий чи яке ніким не успадковане повідомляють про таке майно уповноважений орган.

2.2. Виконавчий комітет Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Положення, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

2.3. Виконавчим комітетом Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області у ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини створюється постійно діюча комісія, яка проводить обстеження виявленого майна.    В акті обстеження, складеному комісією, зазначається:

– технічний стан об’єкта;

– можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням,  для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання;

– пропозиції щодо подальшого використання об’єкта;

– інші питання.

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області, структурних підрозділів виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

         2.4. Комісійне обстеження здійснюється комісією та завершується складанням акта обстеження об’єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану та іншої інформації.

         2.5. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

         2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

         2.7. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, уповноважений орган направляє запити у відповідні служби.

3.Облік безхазяйного нерухомого майна

         3.1. Після комісійного обстеження об’єкту, уповноважений орган звертається до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

         3.2. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у засобах масової інформації, де оприлюднюються відомі дані про об’єкт (газеті, сайті).

         3.3. Зняття з обліку безхазяйного майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету сільської ради.

         3.4. Якщо у складі безхазяйного майна є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, виконавчий комітет сільської ради укладає договір на зберігання з визначеною особою.

         3.5. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна орган управління протягом 10 днів готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність територіальної громади Павлівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області.

4. Облік відумерлої спадщини

         4.1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.   Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.   Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.    

Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу.   Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 Цивільного Кодексу України.

Об’єкти відумерлої спадщини (будівлі, земельні ділянки, квартити) беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо, складені виконкомом сільської ради. Якщо буде встановлено, що квартирою (будинком) заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається уповноваженому органу.

4.2. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважені органи можуть ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

         4.3. Уповноважений орган самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

– до органів реєстрації актів цивільного стану – щодо підтвердження факту смерті;

– до органу реєстрації – щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт;

- до інших установ у разі потреби.

         4.4. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів та готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади Павлівської сільської ради або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

5. Порядок реєстрації права комунальної власності

         5.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності орган управління подає його для державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади Павлівської сільської ради до суб’єктів реєстрації нерухомості.

         5.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів сільського бюджету.

 6. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

         6.1.Павлівська  сільська рада Тальнівського району Черкаської області відповідно до чинного законодавства здійснює правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном:

 – з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна;

 – з моменту набуття чинності рішення сільської ради про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

         6.2. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальноївласності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов та використовуватись як службові жилі приміщення.

         6.3. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законодавства.

Сільський голова                                                           

опубліковано 23 серпня 2018р

 

Про розгляд листа директора Кривоколінського НВК

       Розглянувши лист директора Кривоколінського НВК від 23.07.2018 року  № 40 про виділення посильної фінансової допомоги на заміну труб системи опалення, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню,  сільська рада             ВИРІШИЛА:

     1. Утриматись тимчасово від виділення посильної фінансової допомоги на заміну труб системи опалення, за рахунок коштів сільського бюджету.

2. Повернутись до розгляду даного питання при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за 9 місяців 2018року при наявності відповідних коштів для надання субвенцій з сільського бюджету.

 3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                               

опубліковано 23 серпня 2018р

 

Про розгляд листа головного лікаря КЗ «Тальнівський районний  ЦПМСД»

       Розглянувши лист головного лікаря КЗ «Тальнівський районний ЦПМСД» від 24.09.2018 року  № 1030-су  про виділення субвенції  на оплату енергоносіїв Павлівського ФАП, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню,  сільська рада

             ВИРІШИЛА:

     1. Утриматись тимчасово від виділення субвенції  на оплату енергоносіїв Павлівського ФАП, за рахунок коштів сільського бюджету.

2. Повернутись до розгляду даного питання при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за 9 місяців 2018року при наявності відповідних коштів для надання субвенцій з сільського бюджету.

 3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова   

опубліковано 24.09.2018р

 

 Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування

             Розглянувши заяву мешканця села Павлівка Перша  Слободянюк Олександра Макаровича про надання матеріальної допомоги на лікування онкохвороби та надані матеріали:

- копія виписки із медкарти КНП Київського медичного центру,  

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання,

- довідка про проживання,

- копії паспорта та ідентифікаційного номера заявника,

керуючись підпунктом 1, 4 пункту «а» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням сесії сільської ради від 15.12.2017 року  № 18-10/VІІ «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової допомоги громадянам у 2018 році»,  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню,  сільська рада                                                 В И Р І Ш И Л А:

           1. Надати гр. Слободянюк Олександру Макаровичу, який проживає в селі Павлівка Перша, вулиця Миру, буд. 29, одноразову матеріальну допомогу  на лікування в сумі                    гривень відповідно до сільської Програми та Положення про надання одноразової грошової допомоги громадянам у 2018 році.

         2. Головному бухгалтеру сільської ради виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

     Сільський голова                                                                                         опубліковано 21.09.2018р

                             

Про надання дозволу на виготовлення, технічної документації на земельну ділянку площею  - 0,1131га  в користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку гр. Сухонос Любов Володимирівна.     

      Розглянувши заяву гр.  Сухонос Любов Володимирівна,про  надання дозволу на виготовлення технічної документації, щодо відведення земельної ділянки площею  - 0,1131га  на умовах оренди терміном на 20 років  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови, під одно – та двоповерховою забудовою  та відповідно ст. 118,120, 186 Земельного Кодексу України,   пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробку  технічної документації,  щодо відведення земельної ділянки площею – 0,1131га  громадянці Сухонос Любов Володимирівна на умовах оренди терміном на 20 років, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно – та двоповерховою забудовою, за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша  вул. Миру,82;
 2. Громадянці Сухонос Любов Володимирівна розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  надати на затвердження рішенням сесії Павлівської сільської ради.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

Сільський голова

опубліковано 28 серпня 2018р   

 

                                       

Про надання дозволу на виготовлення,технічної документації на земельну ділянку площею  - 0,25га  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарськихбудівель і споруд гр. Дідик Людмили Яківни, Дідик Зінаїди Володимирівни, Дідик Антоніни Володимирівни     

      Розглянувши заяву гр.  Дідик Людмили Яківни,  Дідик Зінаїди Володимирівни, Дідик Антоніни Володимирівни,про  надання дозволу на виготовлення технічної документації, щодо відведення земельної ділянки площею  - 0,25га  у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови, під одно – та двоповерховою забудовою  та відповідно ст. 118,120, 186 Земельного Кодексу України,   пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробку  технічної документації,  щодо відведення земельної ділянки площею – 0,25га  громадянам Дідик Людмили Яківни, Дідик Зінаїди Володимирівни, Дідик Антоніни Володимиріву власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно – та двоповерховою забудовою, за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша                          вул. Платона Симиренка,87;
 2.  Громадянам Дідик Людмили Яківни, Дідик Зінаїди Володимирівни,

     відведення земельної ділянки у власність  надати на затвердження рішенням  сесії Павлівської сільської ради.

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.
 2. Рішення № 17-23/VIIвід  листопада 2017 року , визнати таким, що втратило чинність.

Сільський голова

опубліковано 28 серпня 2018р 

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у власність, для ведення особистого селянського господарства гр. Лановенко Наталії Робертівні

     Розглянувши заяву гр. Лановенко Наталії Робертівні про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної   ділянки  у власність, для ведення особистого селянського господарства,  відповідно ст. 12, 22, 33, 121, 122, 123 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Лановенко Наталії Робертівні, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  за адресою: Черкаська область,  Тальнівський район, с. Павлівка Перша вул. Миру, б/н,  орієнтовною площею 0,50  га.

   2. Громадянці Лановенко Наталії Робертівні розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність надати на затвердження рішенням сесії Павлівської сільської ради.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

        Сільський голова                                                               

   опубліковано 28 серпня 2018р

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у власність, для ведення особистого селянського господарства гр. Мальцевій Олені Василівні    

     Розглянувши заяву гр. Мальцевої Олени Василівни    про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної   ділянки  у власність, для ведення особистого селянського господарства,  відповідно ст. 12, 22, 33, 121, 122, 123 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельно  ділянки гр. Мальцевій Олені Василівні, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  за адресою: Черкаська область,  Тальнівський район, с. Павлівка Перша вул. Соборна,11 орієнтовною площею 0,23  га.

   2. Громадянці Мальцевій Олені Василівні   розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність надати на затвердження рішенням сесії Павлівської сільської ради.

   3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

        Сільський голова

опубліковано 28 серпня 2018р 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення, технічної документації на земельну ділянку площею  - 0,25га  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку гр. Мальцевій Олені Василівні    .     

      Розглянувши заяву гр.  Мальцевої Олени Василівни ,про  надання дозволу на виготовлення технічної документації, щодо відведення земельної ділянки площею  - 0,25га  у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови, під одно – та двоповерховою забудовою  та відповідно ст. 118,120, 186 Земельного Кодексу України,   пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробку  технічної документації,  щодо відведення земельної ділянки площею – 0,25га  громадянці Мальцевій Олені Василівні    у власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно – та двоповерховою забудовою, за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша                           вул. Соборна,11;
 2. Громадянці Мальцевій Олені Василівні    розроблену технічну документацію щодо відведення земельної ділянки у власність  надати на затвердження рішенням сесії Павлівської сільської ради.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

Сільський голова

опубліковано 28 серпня 2018р

 

 

Про надання дозволу на виготовлення,технічної документації на земельну ділянку площею  - 0,25га  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку гр. Ніколаєвій Юлії Михайлівні    .     

      Розглянувши заяву гр.  Ніколаєвої Юлії Михайлівни,про  надання дозволу на виготовлення технічної документації, щодо відведення земельної ділянки площею  - 0,25га  у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови, під одно – та двоповерховою забудовою  та відповідно ст. 118,120, 186 Земельного Кодексу України,   пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробку  технічної документації,  щодо відведення земельної ділянки площею – 0,25га  громадянці Ніколаєвій Юлії Михайлівні    у власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно – та двоповерховою забудовою, за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша                           вул. Торговицька, 28;
 2. Громадянці Ніколаєвій Юлії Михайлівні    розроблену технічну документацію щодо відведення земельної ділянки у власність  надати на затвердження рішенням сесії Павлівської сільської ради.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

Сільський голова

опубліковано 28 серпня 2018р 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у власність, для ведення особистого селянського господарства гр. Ніколаєвій Юлії Михайлівні   

     Розглянувши заяву гр. Ніколаєвої Юлії Михайлівни   про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної   ділянки  у власність, для ведення особистого селянського господарства,  відповідно ст. 12, 22, 33, 121, 122, 123 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельно  ділянки гр. Ніколаєвій Юлії Михайлівні, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  за адресою: Черкаська область,  Тальнівський район, с. Павлівка Перша вул. Торговицька,28 орієнтовною площею 0,25  га.

   2. Громадянці Ніколаєвій Юлії Михайлівні розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність надати на затвердження рішенням сесії Павлівської сільської ради.

   3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

        Сільський голова

опубліковано 28 серпня 2018р 

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства гр. Миколишиної Віти Володимирівни       

     Розглянувши заяву гр. Миколишиної Віти Володимирівни про затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особисто селянського господарства, відповідно ст. 22,122, 186, 186-1 Земельного Кодексу України,  керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  площею  0,1200 га громадянці  Миколишиній Віті Володимирівні у власність,  для ведення особистого селянського господарства,  із  земель комунальної власності за рахунок земель Павлівської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля,  за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша, вул. Торговицька33, проект додається.
 2. Передати громадянці Миколишиній Віті Володимирівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,1200 га, для ведення особистого селянського господарства.
 3. Віднести земельну ділянку площею – 0,1200 га до земель приватної  власності громадянці Миколишиній Віті Володимирівні, яка відноситься до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь – рілля.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

                Сільський голова

опубліковано 29 серпня 2018р 

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства гр.                 Срібної Тетяни Олексіївни    

     Розглянувши заяву гр. Срібної Тетяни Олексіївни про затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особисто селянського господарства, відповідно ст. 22,122, 186, 186-1 Земельного Кодексу України,  керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  площею  0,7112 га громадянці  Срібній Тетяні Олексіївні у власність,  для ведення особистого селянського господарства,  із  земель комунальної власності за рахунок земель Павлівської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля,  за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша, вул. Платона Симиренка, б/н.
 2. Передати громадянці Срібній Тетяні Олексіївні у приватну власність земельну ділянку площею 0,7112 га, для ведення особистого селянського господарства.
 3. Віднести земельну ділянку площею – 0,7112 га до земель приватної  власності громадянці Срібній Тетяні Олексіївні, яка відноситься до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь – рілля.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

                 Сільський голова 

опубліковано 29 серпня 2018р       

 

 

                                   

  Про затвердження технічної документації, із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки площею  - 0,25га  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку гр. Миколишиної Віти Володимирівни.     

      Розглянувши заяву гр.  Миколишиної Віти Володимирівни,про  затвердження технічної документації, щодо встановлення ( відведення) меж земельної ділянки в натурі площею  - 0,25га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови, під одно – та двоповерховою забудовою  вид угідь – землі під житловою забудовою, за адресою: с. Павлівка Перша вул. Торговицька,33 з метою надання земельної ділянки у власність, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) площею  площею – 0,25га  громадянці Миколишиній Віті Володимирівні власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , із земель комунальної власності Павлівської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно – та двоповерховою забудовою, за адресою: 20454, Черкаська область, Тальнівський район, с. Павлівка Перша по вул. Торговицька,33; , проект додається.
 2. Надати  громадянці Миколишиній Віті Володимирівні власність земельну ділянку площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

Сільський голова 

опубліковано 29 серпня 2018р